Tobias Karlsson Gabriel Forss poddcastshow Ticketmaster, i säng med

TURNÉPLAN

GÖTEBORG - 14 FEBRUARI 2019 KL.18:30 - CLARION POST HOTEL

KATRINEHOLM - 15 FEB 2019 KL. 18:30 - TALLÅSAULAN 

ÖREBRO - 17 FEB 2019 KL. 16:00 - HJALMAR BERGMANS TEATER

   MALMÖ - 21 FEBRUARI 2019 KL.18:30 - CLARION MALMÖ LIVE HOTEL

   STOCKHOLM - 1 MARS 2019 KL.18:30 - CLARION STOCKHOLM HOTEL 

MALMÖ - 21 FEBRUARI 2019 KL.18:30 - CLARION MALMÖ LIVE